การดมกลิ่น ประสาทสัมผัสอันทรงพลัง

ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล มนุษย์ในยุโรป อินเดีย และจีน ต่างรู้สึกตรงกันว่า กลิ่นเหม็นมีความสัมพันธ์กับโรคและพิษร้าย ซึ่งเป็นเวลาหลายศตวรรษที่คนเราเชื่อว่ากลิ่นเหม็นในอากาศเกิดจากอินทรียวัตถุเน่าเสีย และอาจเป็นสาเหตุของโรคระบาด เช่น อหิวาตกโรคและมาลาเรีย (แปลตรงตัวตามคำศัพท์ได้ว่า "อากาศเสีย")

ถึงแม้ทฤษฏี Miasma หรือ "ทฤษฏีอากาศเสียเป็นสาเหตุของโรค" จะมีการพิสูจน์แล้วว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่นัก แต่ความเชื่อนี้ก็ช่วยลดการเสียชีวิตลงได้ เนื่องจากช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยเพื่อการควบคุมกลิ่นเหม็นให้ดีขึ้น และต่อมา "ทฤษฎีเชื้อโรคเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย" ก็ถือกำเนิดขึ้น แต่ความไม่ไว้วางใจและความรู้สึกรังเกียจกลิ่นเหม็นก็ยังมีอยู่ และจะยังคงอยู่ต่อไปเพื่อเตือนให้รู้ว่า อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับสุขภาพของเรา

มีการศึกษาและยอมรับในระดับสากลว่า กลิ่นเหม็นจะส่งผลเสียต่อการรับรู้ กลไกชีวภาพ และพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งนอกจากกลิ่นเหม็นจะมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์แล้ว ยังมีผลต่อธุรกิจและเศรษฐกิจอีกด้วย ระดับของความสะอาดหรือกลิ่นเหม็น เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า การรับรู้ และชื่อเสียงของแบรนด์ ดังนั้นการดูแลห้องน้ำและขจัดกลิ่นให้อยู่ในสภาพที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากทัศนคติของลูกค้าต่อมีผลต่อธุรกิจโดยตรง

ความหนาแน่นของประชากรและพื้นที่สาธารณะที่มากขึ้น ทำให้สภาพแวดล้อมที่มีกลิ่นสะอาดสดชื่นเป็นที่ต้องการของผู้คน ด้วยสาเหตุที่ห้องน้ำเป็นพื้นที่ทำธุระส่วนตัว ห้องน้ำจึงมักตกเป็นจำเลยหากเกิดความไม่ประทับใจเกี่ยวกับสุขอนามัยในธุรกิจของคุณ


ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการของเรา