อินนิเชียล ในประเทศไทย

อินนิเชียล เป็นธุรกิจในกลุ่มบริษัทเรนโทคิล อินนิเชียล อินนิเชียลเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและการให้บริการสุขอนามัยครบวงจร

Home

นโยบายของบริษัท Rentokil Initial

กลุ่มบริษัท เรนโทคิล อินนิเชียล เคารพความเป็นส่วนตัวของท่านในการใช้งานเว็บไซด์ของบริษัท และบริษัท จะให้ความคุ้มครองข้อมูลของท่านอย่างดีที่สุด บริษัทแนะนำให้อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการ ใช้เว็บไซด์ เมื่อมีการใช้เว็บไซด์ บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับเงื่อนไขของนโยบายนี้

นโยบายฉบับนี้คลอบคลุมถึงข้อมูลที่บริษัทได้รับ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล องค์กร แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ เกี่ยวกับบริษัท และองค์การอื่น

การเข้าดูเว็บไซด์และใช้บริการต่างๆในเว็บไซด์ของบริษัทนั้น บริษัทไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้โดยสมัครใจ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้ บริษัทจะรวบ รวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ เฉพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถตอบคำถามหรือให้บริการตามที่ร้องขอเท่านั้น

เพื่อให้ทางบริษัทสามารถประเมินประสิทธิภาพการใช้เว็บไซด์นี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการที่ดีขึ้น บริษัทจะมีการบันทึกข้อมูลบางประเภทเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติในส่วนที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่นชนิดของ โปรแกรมค้นผ่าน หรือเว็บไซด์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของทางบริษัท โดยข้อมูลเหล่านี้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสามารถอ้างอิงไปถึงท่านได้

บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปจำหน่ายหรือส่งผ่านไปยังบุคคลที่สาม ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากตัว ท่านก่อน หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะทำการลบข้อมูลของท่านออกจากฐานข้อมูลเมื่อ ท่านทำการร้องขอ

นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทจะไม่มีการส่งผ่านข้อมูลของท่านไปให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกลุ่มบริษัท เรนโทคิล อินนิเชียล โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากบริษัทมีกิจการกระจายอยู่ทั่วโลก ข้อมูลของท่านอาจมีการส่ง ต่อไปทั่วโลกภายในกลุ่มบริษัทของเรา บริษัทพยามอย่างที่สุดเพื่อแน่ใจว่าการส่งต่อข้อมูลนั้นปลอดภัยและอยู่ ภายใต้การควบคุมของบริษัท เมื่อมีการให้ข้อมูลส่วนตัว ทางบริษัทถือว่าท่านยอมรับการส่งผ่านข้อมูลนี้

เว็บไซด์นี้ใช้คุณลักษณะของเว็บบราว์เซอร์ที่เรียกว่า “คุ้กกี้” คุ้กกี้คือไฟล์ที่เว็บบราว์เซอร์จะเก็บไว้ที่ฮาร์ดไดร์ฟ ของคอมพิวเตอร์คุณ ซึ่งเป็นวิธีทั่วไปในการระบุตัวตนของท่านทุกครั้งที่ท่าน กลับมายังไซต์นี้ เพื่อให้คุณไม่ต้อง ป้อนรายละเอียดส่วนตัวใหม่อีกครั้งหนึ่ง คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของ คุกกี้ได้จาก wikipedia.org เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณปิดการทำงานของคุกกี้ โดยคุณจะต้องเข้าถึงเมนูวิธีใช้บน เบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้อาจจำกัดบริการบนเว็บที่คุณสามารถใช้ได้

เว็บไซด์นี้อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซด์อื่น ขอให้ท่านเข้าใจว่าทางกลุ่มบริษัท เรนโทคิล อินนิเชียล ไม่รับผิดชอบต่อนโบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเนื้อหาของเว็บไซด์ อันเป็นผลอันเนื่องมาจากการใช้ เว็บไซด์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซด์อื่น

ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทาง dpofficer@rentokil-initial.com

ติดต่อพนักงานขาย

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

Initial Thailand
  • ติดต่อเรา
  • +66 2290 8500