อินนิเชียล ในประเทศไทย

อินนิเชียล เป็นธุรกิจในกลุ่มบริษัทเรนโทคิล อินนิเชียล อินนิเชียลเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและการให้บริการสุขอนามัยครบวงจร

Home

คำชี้แจงด้านกฎหมายของ Rentokil Initial

เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้กับทุกคนที่เข้าใช้เนื้อหาบนเว็บไซด์ของบริษัท บริษัทแนะนำให้อ่านเงื่อนไขทางกฎหมาย ก่อนการใช้เว็บไซด์ เมื่อมีการใช้เว็บไซด์ บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับเงื่อนไขนี้ โดยท่านจะเป็นผู้รับผิด ชอบต่อการชี้แจงเงื่อนไขดังกล่าวต่อผู้ที่อาจเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวเนื่องจากคุณ

เว็บไซด์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธ์ เว็บไซด์ทำการเผยแพร่โดยบริษัท เรนโทคิล อินนิเชียล หรือบริษัทในเครือ โดยห้ามทำซ้ำนอกเหนือไปจากการดาว์นโหลดเพื่อดูในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเพื่อการใช้งานภายในธุรกิจเท่านั้น ข้อความ รูปภาพ หรือส่วนประกอบอื่นทั้งหมดของเว็บไซด์ ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ หรือส่งต่อ หรือนำไปเผยแพร่ก่อนที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เรนโทคิล อินนิเชียล

ชื่อ ‘Rentokil’ และ ‘Initial’ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

การละเมิดสิทธิของ บริษัท เรนโทคิล อินนิเชียล จะมีการดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสม

เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บริษัทได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรสำหรับความถูกต้องของเนื้อหา แต่บริษัทไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดบนเว็บไซด์ และไม่รับผิดชอบต่อการกะทำใดๆจากการนำเนื้อ หาในในเว็บไซด์ไปใช้

เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้มิได้มีส่วนใดที่แสดงถึงข้อเสนอหรือชักชวนให้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท และไม่มีเนื้อหาส่วนใด แนะนำให้ซื้อหุ้นของบริษัท ถ้าท่านกำลังพิจรณาที่จะลงทุนกับบริษัท คุณควรใช้วิจารณญาณส่วนบุคคล และขอ คำแนะนำจากที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการเงินของคุณเอง

ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกรุณาติดต่อ dpofficer@rentokil-initial.com

ติดต่อพนักงานขาย

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

Initial Thailand
  • ติดต่อเรา
  • +66 2290 8500