ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยในห้องน้ำ

อินนิเชียล มีบริการด้านสุขอนามัยในแบบต่างๆที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจของคุณ

ธุรกิจของคุณ

ธุรกิจทุกภาคส่วนและทุกขนาดให้ความไว้วางใจใช้บริการอินนิเชียลด้านสุขอนามัยในห้องน้ำ ถ้าคุณต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานที่ของคุณ โปรดติดต่อเรา

บริการสุขภาพอนามัยสำหรับธุรกิจของคุณ

สำนักงาน

Tailored Hygiene Solutions for the Office Sector

อินนิเชียล ได้ให้บริการแก่ลูกค้าโดยการสร้างสุขลักษณะที่พึงประสงค์ในสำนักงานมามากว่า 100 ปี

อุตสาหกรรมการผลิต

Tailored Hygiene Solutions for the Manufacturing Sector

อินนิเชียลให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างสุขลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยให้แก่พนักงาน

อาหารและเครื่องดื่ม

Tailored Hygiene Solutions for the Food and Beverage Sector

การรับประทานอาการภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจกลับมาใช้บริการของลูกค้าของคุณ

การศึกษา

Tailored Hygiene Solutions for the Education Sector

สุขอนามัยที่ไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยซึ่งสามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก

Tailored Hygiene Solutions for the Retail Sector

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกสุขลักษณะนับเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจของคุณเริ่มตั้งแต่ห้องน้ำ, โรงอาหาร, บันไดเลื่อนและปุ่มกดเอทีเอ็ม

โรงแรม

Tailored Hygiene Solutions for the Hotel Sector

สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะของโรงแรมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เข้าพักและพนักงานมีความพึงพอใจ และรู้สึกว่าได้รับการดูแลประดุจคนพิเศษ

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

Speak to an expert

ติดต่อเรา

+66 2290 8500

กรุณาติดต่อกลับ

ขอบคุณที่ใช้บริการ พนักงานอินนิเชียล จะติดต่อท่านภายใน 48 ชั่วโมง